Katedra Technologii i Automatyzacji

Katedra Technologii i Automatyzacji powstała w dniu 1 października 2019 roku z Instytutu Technologii Mechanicznych, który został utworzony z dniem 1 września 2011 roku z połączenia „Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją”, „Instytutu Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii”, „Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji” oraz „Samodzielnego Zakładu Spawalnictwa”.