Szanowni Państwo,
W związku z pojawiającymi się przypadkami nieprawidłowego adresowania korespondencji wychodzącej z Uczelni, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)_ podejmujemy DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM ZABEZPIECZENIA DANYCH PRZED ICH UDOSTĘPNIENIEM OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM.
W związku z powyższym prosimy o odpowiednie adresowanie korespondencji. Na kopercie powinny być umieszczone JEDYNIE TE DANE OSOBOWE, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO DOSTARCZENIA KORESPONDENCJI. W opisie koperty (w lewym, górnym rogu pod pieczątką jednostki) należy posługiwać się WYŁĄCZNIE SYGNATURĄ SPRAWY.
W przypadku użycia kopert z tzw. „okienkiem” NALEŻY W TAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ KORESPONDENCJĘ, ABY NIE DOSZŁO DO UJAWNIENIA JEJ TREŚCI.
Z poważaniem,
Wioletta Postawa
_______________________________
BIURO REKTORA
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel. 34-32-50-498
Adres e-mail: rektor(a)pcz.pl
_______________________________