W związku z Zarządzeniem Rektora nr 29/2020 (Szczegółowe zasady i tryb rozliczania pensum dydaktycznego oraz godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2020/2021) proszę o przygotowanie:

  1. karty pracownika,
  2. indywidualnego sprawozdania (zał. 4).

Dokumenty proszę wydrukować z systemu obciążeń dydaktycznych na rok akademicki 2020/2021 i po podpisaniu przekazać do Sekretariatu naszej Katedry do poniedziałku 28.06.2021 r., godz. 12.00. Podpisując oba dokumenty, proszę wstawić bieżącą datę, (data wygenerowania wydruku).
Proszę nie przekraczać w/w terminu.