Witam.

Bardzo proszę o poinformowanie pracowników Państwa jednostki, iż, w Biurze Dziekana znajdują się arkusze ocen nauczycieli akademickich za lata 2019-2020 z WIMiI. Bardzo proszę pracowników o podejście do Biura Dziekana i zapoznanie się ze swoją oceną w terminie wyznaczonym dla Państwa Katedry:

Katedra Informatyki – wtorek 28.09.2021, godz. 9.00 – 10.00

Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych – wtorek 28.09.2021, godz. 10.00 – 11.00

Katedra Matematyki – wtorek 28.09.2021r., godz. 11.00 – 12.00

Katedra Technologii i Automatyzacji – środa 29.09.2021r., godz. 9.00 – 10.00

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn – środa 29.09.2021r., godz. 10.00 – 11.00

Katedra Maszyn Cieplnych – środa 29.09.2021r., godz. 11.00 – 12.00

w przypadku braku możliwości podejścia w wyznaczonym dla Katedry terminie, zapraszam w czwartek w godzinach od 9.00 do 10.00.

Z poważaniem

Jaczyńska Agnieszka

Biuro Dziekana WIMII