Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w szkoleniu pn. Trening umiejętności interpersonalnych realizowanym w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni, prowadzący zajęcia ze studentami.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wykorzystanie nabytych kompetencji po zakończeniu wsparcia poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych przez co najmniej jeden semestr.
Kurs obejmuje 15 godzin szkoleniowych.
Zajęcia w trybie stacjonarnym będą odbywały się raz w tygodniu (3h x 5 spotkań) w godzinach popołudniowych, między godziną 15.00 a 18.00, w grupach 8-10 osobowych.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć to listopad 2021.
Szczegółowy program szkolenia TRENING INTERPERSONALNY

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora ds. podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr PCz projektu ZPRPCz, Pani Agaty Fulko w Centrum Zarządzania Projektami, pokój 151/5, I piętro.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 29.10.2021 r. do 04.11.2021 r.

UWAGA!

Osoby, które brały już udział w szkoleniach w ramach projektu ZPRPCz wypełniają tylko załączniki nr 1 i 5
Załącznik nr 5 musi podpisać Dziekan Wydziału.