Decyzją JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiola na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniach: 23.12.2021 roku oraz 07.01.2022 roku przez cały dzień będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach.