Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wprowadzonego 21 grudnia 2021 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwracam się z uprzejmą prośbą aby na fakturach dotyczących artykułów naukowych i monografii w opisie merytorycznym znajdowały się następujące informacje:

  1. nazwa wydawnictwa,
  2. nazwa czasopisma,
  3. Unikatowy Identyfikator Czasopisma,
  4. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa,
  5. liczba punktów,
  6. nazwiska autorów jeśli nie wszyscy zostali wymienieni na fakturze.

Powyższe dane są niezbędne do prowadzenia ewidencji publikacji naukowych oraz monografii naukowych, celem ich późniejszego raportowania do systemu POL-on.

Sekcja Finansowa WIMiI