Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o przekazanie wszystkim pracownikom oraz doktorantom Państwa jednostki poniższego e-maila.

W imieniu Kierownika Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja prof. Roberta Nowickiego oraz Kierownika Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna prof. Janusza Szmidli uprzejmie zapraszam pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej  na Seminarium Wydziałowe pt „Wyniki prac zrealizowanych w ramach zadań finansowanych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2021 roku”, które odbędzie się w dniu 17 marca 2022 roku na Platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej. W załączeniu przesyłam harmonogram prezentowanych referatów. Informuję również, iż:

Sesje I i II odbędą się na Platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej w kursie Seminarium Wydziałowe – Informatyka Techniczna i Telekomunikacja     https://moodle2021.pcz.pl/course/view.php?id=3402

Sesje III i IV odbędą się na Platformie e-learningowej Politechniki Częstochowskiej w kursie Seminarium Wydziałowe – Inżynieria Mechaniczna https://moodle2021.pcz.pl/course/view.php?id=3403

Katarzyna Resler