Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o przekazanie poniższej informacji pracownikom i doktorantom w Państwa Katedrach.

Politechnika Częstochowska po raz kolejny przystąpiła do udziału w prestiżowym konkursie – Śląska Nagroda Naukowa organizowanym w ramach corocznego Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (ŚFN). Każda ze szkół wyższych uczestnicząca w ŚFN wyłania pięciu kandydatów do Nagrody spośród swoich pracowników oraz jednego doktoranta według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni współorganizujących ŚFN, powołani przez Dyrektora Generalnego Festiwalu.

Śląska Nagroda Naukowa przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Nagroda może być przyznana za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok wręczenia wyróżnienia.

W związku z powyższym w imieniu Kierownika Dyscypliny Naukowej ITiT prof. Roberta Nowickiego oraz Kierownika Dyscypliny Naukowej IM prof. Janusza Szmidli zapraszam do udziału w konkursie Śląska Nagroda Naukowa. W załączeniu przesyłam informacje o procedurze wyłaniania kandydatów Politechniki Częstochowskiej do Śląskiej Nagrody Naukowej oraz odpowiednie formularze zgłoszeniowe wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej i papierowej należy składać do 19 maja do Biura Obsługi Dyscyplin Naukowych p 62. oraz na adres katarzyna.resler@pcz.pl
Ewentualne pytania proszę kierować do mgr inż. Magdaleny Grajcar – Kierownika Działu Nauki PCz, tel. 34 3250 252 – magdalena.grajcar@pcz.pl

Z poważaniem

Katarzyna Resler

mgr inż. Katarzyna Resler
Główny specjalista

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska

34 3250 547
katarzyna.resler@pcz.pl