Szanowni Państwo,

z uwagi na liczne sygnały ze strony Pracowników w sprawie krótkiego terminu złożenia wniosków na realizację prac przedwdrożeniowych IV edycji Konkursu „DOFINANSOWANIE NA INNOWACJE” w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, ostateczny termin złożenia wniosków zostaje wydłużony do dnia 13 maja 2022 r. (piątek).

Uczestnikami IV edycji Konkursu mogą być pracownicy, studenci trzeciego stopnia i doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej Politechniki Częstochowskiej, których celem jest wdrożenie wyników prac B+R.

Dodatkowe punkty otrzymają wnioski w zakresie środowiskowym lub ekologicznym oraz w zakresie ekoinnowacji, mających pozytywny wpływ na środowisko.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w IV edycji Konkursu, należy wypełnić Wniosek /załącznik nr 1/. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej /ul. Dąbrowskiego 69/ oraz elektronicznie w formie podpisanego skanu na adres: ctt@pcz.pl.

Oceny Wniosku dokonuje Rada ds. monitorowania i ewaluacji, przygotowując listę rankingową.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Rady, przewodniczący wydaje pisemną decyzję o przyznaniu i wysokości dofinansowania.

Pojedynczy projekt nie może przekroczyć 80 000 zł (brutto).

Wsparcie finansowe w ramach IV edycji Konkursu przyznane na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania, pozostaje do dyspozycji Uczestnika Konkursu przez okres wskazany we Wniosku o uczestnictwo w Konkursie na dofinansowanie, maksymalnie do dnia 30 listopada 2022r. od dnia otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Prace przedwdrożeniowe wskazane we Wnioskach o uczestnictwo w Konkursie nie mogą być finansowane w ramach innych środków.

Pozdrawiam,

Anna Radecka
Centrum Transferu Technologii

+48 34 3250 981
ctt@pcz.pl