Szanowni Państwo

 Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał dwa zarządzenia: Nr 153 i Nr 154 i tak:

– Zarządzenie nr 153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego (2.stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

oraz

– Zarządzenie nr 154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Dalsza realizacja, zgodnie z wytycznymi przekazanymi Państwu za liczbą dziennika R.ONB.253.14.2022 z dnia:

– 15 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia 2.stopnia alarmowego BRAVO oraz

– 22 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia 3.stopnia alarmowego CHARLIE – CRPjak również innymi ustaleniami powstałymi na przestrzeni obowiązywania ww. stopni alarmowych.

Tym samym czas obowiązywania wprowadzenia wskazanych stopni alarmowych (UWAGA ZMIANA TERMINU!):

– drugiego stopnia alarmowego (2.stopień alarmowy BRAVO),

– trzeciego stopnia alarmowego CRP (3.stopień alarmowy CHARLIE-CRP),

zostaje przedłużony od dnia:

1 czerwca 2022 roku, od godziny 0.00,  do dnia 30 czerwca 2022 roku, do godziny 23.59.

Proszę o bezzwłoczne zastosowanie się do poleceń wynikających w niniejszym piśmie,  jak również we wcześniejszych dokumentach dotyczących trwających stanach podwyższonej gotowości wynikających z ogłoszonych stopni alarmowy:

– BRAVO i

– CHARLIE-CRP

W przypadku jakichkolwiek niejasności, w trakcie wprowadzonego drugiego stopnia alarmowego, proszę kontaktować się ze stanowiskiem „Stałego Dyżuru” Politechniki Częstochowskiej:

– tel. służb. 34-3250-373;

– tel. kont.   694410337.

Niezależnie od powyższego, uwzględniając uzyskane informację w załączeniu, dodatkowo wysyłam dwa wzory ulotek nr 1 i nr 2, celem wykorzystania służbowego, zwłaszcza rozpowszechnienia wśród wszystkich pracowników, jak i studentów Politechniki Częstochowskiej!

Z poważaniem,

Dyżurny

Stałego Dyżuru Politechniki Częstochowskiej

Biuro Ochrony Danych, Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa

Politechniki Częstochowskiej

 

tel. 34-32-50-373

tel. 34-32-50-332