Szanowni Państwo,

w ramach projektu pn. „Projektuj uniwersalnie z Politechniką Częstochowską” w listopadzie i grudniu organizujemy kolejne szkolenia dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej:

1. „Projektować uniwersalnie, czyli jak? Projektowanie uniwersalne jako metoda i proces włączania osób z niepełnosprawnością w pełnię życia”.

• Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych po 6 godzin dydaktycznych.
• Zajęcia w trybie stacjonarnym będą odbywały się w grupach 7-10 osobowych w następujących terminach:

  • GRUPA III: 2, 3, 4, 7 i 8 listopada w godzinach 8.00 – 13.00
  • GRUPA IV: 30 listopada, 1, 2, 7 i 8 grudnia w godzinach 8.00 – 13.00

2. „Warsztaty projektowania uniwersalnego, pozwalające doświadczyć niepełnosprawności”.

• Kurs obejmuje 2 dni szkoleniowe po 6 godzin dydaktycznych.
• Zajęcia w trybie stacjonarnym będą odbywały się w grupach 7-10 osobowych w następujących terminach:

  • GRUPA I: 8 listopada w godzinach 13.15 – 18.15 i 9 listopada w godzinach 8.00 – 13.00
  • GRUPA II: 18 i 21 listopada w godzinach 8.00 – 13.00

Szkolenia są przeznaczone dla pracowników prowadzących zajęcia ze studentami.

Warunkiem udziału w szkoleniach jest wykorzystanie nabytych kompetencji po zakończeniu wsparcia poprzez wprowadzenie elementów projektowania uniwersalnego w swoich przedmiotach oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami przez co najmniej jeden semestr po zakończeniu szkolenia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszę o złożenie dokumentów rekrutacyjnych, które znajdują się w zakładce projektu na stronie: https://czp.pcz.pl/projekty/fundusze-strukturalne/projektuj-uniwersalnie-z-politechnika-czestochowska-16.html , w Centrum Zarządzania Projektami – I piętro, pokój 151/5 lub 151/4.

Osoby, które brały już udział w szkoleniu w ramach tego projektu składają tylko załączniki 1 i 5, pozostałe osoby załączniki od 1 do 5.

Rekrutacja:
• na szkolenie nr 1 trwa do 26.10.2022 r.,
• na szkolenie nr 2 trwa do 02.11.2022 r.