Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje pracowników oraz zleceniobiorców, iż od 2023 roku mogą złożyć znowelizowany formularz PIT-2, który posiada szerszy zakres informacji. W PIT-2 od nowego roku można dokonać oświadczenia w zakresie:

  • stosowania pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (w przypadku pracy na wielu etatach można kwotę wolną podzielić na maksymalnie 3 płatników),
  • zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
  • spełnienia warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
  • spełnienia warunków do stosowania zwolnień tj. ulgi dla rodzin 4+, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.
  • niepobierania podatku, ze względu na osiąganie dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku  (dla dochodów do limitu 30 000 zł rocznie)

Oświadczenia należy składać w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych w pokoju nr 143 przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia przez nauczycieli akademickich wniosku o stosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 12.02.2020 r. nr  396/2019/2020.

Załączniki:

Pliki do pobrania
PIT-2 284.55KB [ .pdf ] 284.55 KB

Załącznik do Uchwały nr 396/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12 lutego 2020 r.