Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 grudnia 2022 r. w wieku 48 lat zmarł nagle Profesor Maciej Mrowiec, Prorektor ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Wiadomość o śmierci Profesora Macieja Mrowca wstrząsnęła całą społecznością akademicką.

W osobie Profesora  straciliśmy wspaniałego, prawego Człowieka, pełnego osobistego uroku i pasji, zawsze uśmiechniętego, życzliwego, otwartego na nowe pomysły i wyzwania. Mimo sukcesów naukowych, kolejnych stanowisk i funkcji ujmował swoją skromnością i szczególną kulturą osobistą. Imponował energią i podejmowanymi nieustannie inicjatywami. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto tak wiele lat związany był z naszą Uczelnią.

Od początku swojej kariery naukowej Profesor Maciej Mrowiec związany był z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska naszej Uczelni. Tam w 1998 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta, w następnych latach uzyskiwał kolejne stopnie naukowe – doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (2003 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (2010 r.). Ukoronowaniem Jego naukowych osiągnięć był tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych (2022 r.). Zainteresowania naukowe Profesora były związane z gospodarką wodną w obszarach zurbanizowanych, opublikował 20 autorskich oraz 65 współautorskich artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, był autorem bądź współautorem 6 monografii i 15 rozdziałów w monografiach. Pełnił funkcję promotora w 5 przewodach zakończonych uzyskaniem stopnia doktora, był również recenzentem w 3 postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W 2012 r. został wybrany dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Od 2016 r. do 2019 roku pełnił funkcję członka prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2016-2020 był prorektorem ds. innowacji i rozwoju oraz dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska. W 2020 r. objął stanowisko prorektora ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej, które pełnił do tej pory.

Żegnamy zasłużonego pedagoga, promotora i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz serdecznego Kolegę.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.

Rektor, Senat, społeczność akademicka Politechniki Częstochowskiej