Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol na podstawie § 29 Statutu Politechniki Częstochowskiej (Uchwała Senatu PCz nr 354/2018/2019 z dnia 4 września 2019 r. z późn. zm.) powierzył dr. hab. inż. Markowi Warzesze, prof. PCz pełnienie funkcji Prorektora ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej na okres od dnia 11 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

 

2023-01-18 12:43:43