Rusza REKRUTACJA ZIMOWA na semestr letni w roku akademickim 2022/2023 !
Rozpoczyna się 23.01.2023 r. od godz. 8.00
i potrwa do 08.02.2023 r. do godz. 15.00

ZAPRASZAMY NA SPECJALNOŚĆ APWIR

Charakterystyka specjalności:

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w zakresie automatyzacji procesów wytwarzania i robotyki uzyskują wykształcenie w dziedzinie technologii wytwarzania i automatyzacji produkcji. Ich kształcenie ukierunkowane jest na rozwój i modernizację, a zwłaszcza komputeryzację i robotyzację oraz automatyzację produkcji.

W ramach studiów nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • technologii wytwarzania,
  • programowania maszyn CNC,
  • kontroli jakości wyrobów,
  • automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania.

Absolwenci są przygotowani do prac wdrożeniowych i użytkowania obrabiarek CNC i robotów w połączeniu ze znajomością ich programowania oraz sterowania. Posiadają również umiejętności wykorzystania technik komputerowych w programowaniu systemów wytwórczych. Potrafią programować sterowniki i adaptować je w procesach produkcyjnych. Mogą także prowadzić prace badawcze w zakresie sterowania napędów, konstrukcji robotów, ich eksploatacji i wyposażenia. Są przygotowani do prowadzenia pomiarów i ich dokumentacji. Zdobywają wiedzę pozwalającą na projektowanie maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz projektowania procesów technologicznych i urządzeń automatyzujących te procesy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle budowy maszyn, motoryzacyjnym, przetwórczym i energetyce, mają dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie technologii maszyn.

 

2023-01-18 12:46:54