Szanowni Państwo, wszystkie prośby odnośnie planu zajęć na semestr letni 2022/2023 (studia stacjonarne/ niestacjonarne),
proszę o zgłaszanie do dr inż. Marii Zych drogą mailową tylko i wyłącznie na adres: mzych@icis.pcz.pl do dnia 03.02.2023 (tj. Piątek) do godziny 15:00.

Powyższe prośby w głównej mierze dotyczą profesorów oraz dr habilitowanych (dotyczy pracowników WIMiI).

Po upływie powyższego terminu prośby nie zostaną uwzględnione.

Pracownicy, którzy prowadzą zajęcia na WIMiI + inny wydział PCz prosiłabym w pierwszej kolejności o uzgodnienie zajęć z dr inż Marią Zych, ponieważ WIMiI ma pierwszeństwo w planowaniu zajęć dla Pracowników naszego Wydziału.

2023-01-30 08:52:22