Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma R-KP.1181.1.2023 z dnia 31 stycznia 2023r. informuję, że osoby zainteresowane mogą składać stosowne wnioski do Biura Dziekana, do dnia 22.02.2023r.

W załączeniu przesyłam wspomniane pismo (proszę o ścisłe przestrzeganie wytycznych w nim zawartych) oraz wzory wniosków.

Wnioski proszę dostarczyć w dwóch egzemplarzach wersji papierowej oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: biuro.dziekana.wimii@pcz.pl

Uzasadnienie wniosku można rozpocząć, zgodnie ze wzorem:

„Pan dr inż. Jan Kowalski posiada 20-letni staż pracy zawodowej (w tym w Politechnice Częstochowskiej: 15 lat).”

Przed wysłaniem do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych wnioski muszą być zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Nagród i Odznaczeń.

Przed złożeniem wniosku do Biura Dziekana proszę o skonsultowanie poprawności wypełnionego wniosku, pod względem formalnym, z członkiem Komisji ds. Nagród i Odznaczeń w Państwa Katedrze:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Cpałka – Katedra Inteligentnych Systemów Informatycznych
dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz – Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
dr hab. inż. Renata Gnatowska, prof. PCz – Katedra Maszyn Cieplnych
dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, prof. PCz – Katedra Technologii i Automatyzacji
dr inż. Artur Jakubski – Katedra Informatyki
dr Jowita Rychlewska – Katedra Matematyki

2023-02-06 09:36:14