W związku z dużą ilością zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku angielskim dla studentów zagranicznych utworzyłem użytkownika  z domyślnym angielskim interfejsem Windowsa.

Nazwa użytkownika: estudent@itm.pcz.pl lub WITM\estudent

Hasło jest identyczne jak dla konta student.

Dotyczy wszystkich komputerów w Katedrze podłączonych do domeny Windows (pracownie komputerowe w budynku głównym i budynku C). W przypadku pierwszego logowania proszę cierpliwie poczekać na instalację pakietu językowego. Kolejne logowania odbywają się już normalnie.

W razie wątpliwości proszę o kontakt.

Administrator

2023-02-21 09:31:50