Szanowni Państwo,

przesyłam zaproszenie na konferencję naukową dedykowaną Młodym Naukowcom w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 z późn. zm.)  

Uprzejmie proszę o przesłanie zaproszenia do osób prowadzących działalność naukową, które są:

  • doktorantem,  
  • przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiadają stopnia doktora, 
  • posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat,
  • nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora.

Celem konferencji jest prezentacja i popularyzacja stanu wiedzy naukowej dotyczącej współczesnych trendów w naukach o zarządzaniu i jakości, dotyczących zielonego zarządzania organizacjami w nurcie zrównoważonego rozwoju, widzianej oczyma Młodych Naukowców, a także wzmocnienie roli środowisk Młodych Naukowców w popularyzowaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu i nauki.

 

www.akademiagornoslaska.pl
Tel.: +48 32 3570515
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3 | 40-659 Katowice
NIP: 954-00-07-281
www.akademiagornoslaska.pl

2023-02-22 11:22:16