Szanowni Państwo

Z dekretacji Kierownika dydaktycznego dr hab. inż. Dariusza Kwiatkowskiego prof. PCz przypominam o konieczności uzupełnienia sylabusów w systemie USOS zarówno za semestr zimowy jak i letni roku akademickiego 2022/2023. Sylabusy należy uzupełnić najpóźniej do 15 marca 2023r.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązuje pracowników konieczność oddania do Dziekanatu protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych po sesji zimowej.

Z poważaniem
mgr inż. Edyta Grosser
Kierownik Dziekanatu

2023-03-02 10:26:18