Stały Dyżur

Politechniki Częstochowskiej

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał kolejne Zarządzenia:

–  nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–  nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00,

do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59. Tym samym przedłużono obowiązujący stan alarmowy!

Proszę, wdrożyć w realizację powyższe stosując wcześniej przekazane, nadal obowiązujące w tym zakresie zalecenia, a zwłaszcza zapoznanie z ich treścią.

W przypadku jakichkolwiek niejasności w związku z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, proszę kontaktować się z stanowiskiem „Stałego Dyżuru” PCz,

– tel. służb. 34-3250-373

– tel. kont.  694-410-337

 

Z poważaniem,

Dyżurny Stałego Dyżuru Politechniki Częstochowskiej

2023-03-02 10:31:32