Historia Katedry

Minęło już ponad siedemdziesiąt lat od powstania w 1949 roku Politechniki Częstochowskiej. Nie jest to może wiele w porównaniu z tak renomowanymi uczelniami jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski, jednak stanowi powód do dumy. Zgodnie z rozporządzeniem w niewielkim mieście powiatowym powstała Wyższa Szkoła Inżynierska o aspiracjach akademickich. Położenie w sąsiedztwie przemysłu śląskiego i rozwijającego się ośrodka przemysłowego w Częstochowie jednoznacznie wyznaczało kierunek rozwoju uczelni. Powstające wydziały, instytuty i katedry w swojej specjalizacji odzwierciedlały zapotrzebowanie przemysłu na pracowników technicznych.

Przez 70 lat zmieniała się struktura przemysłowa Częstochowy, co prowadziło do daleko idących zmian na uczelni. Powstawały nowe wydziały, stare ulegały likwidacji lub przekształcały się w nowe. Zwiększała się liczba pracowników naukowych i technicznych. Bardzo dobre położenie geograficzne powodowało napływ do uczelni coraz większej liczby studentów. Uczelnia powoli przekształcała się w ośrodek akademicki. Dużym atutem Politechniki Częstochowskiej jest stale rozwijana infrastruktura, która w odróżnieniu od starych ośrodków akademickich jest bardzo scentralizowana. Wszystkie budynki położone są w bardzo niewielkiej odległości od siebie, co w połączeniu z domami studentów, biblioteką i stołówką tworzy małe miasteczko akademickie.

Wraz z powstaniem uczelni rozpoczyna się historia Katedry Technologii i Automatyzacji. Zawirowania losu powodowały, że następowały ciągłe zmiany nazw i liczby zakładów, lecz stały pozostawał główny kierunek kształcenia i badań naukowych. Od początku powstania Katedra ściśle współpracowała z przemysłem częstochowskim, co zaowocowało licznymi wdrożeniami i innowacjami technicznymi. W okresie tych siedemdziesięciu lat przewinęło się kilkudziesięciu pracowników naukowych i technicznych oraz setki studentów. Prowadzone badania naukowe prowadziły do publikacji licznych artykułów i prac doktorskich oraz habilitacyjnych. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć z dalszej lektury naszych rocznicowych stron WWW.

Dzięki wysiłkom emerytowanego prof. dr hab. inż. Tadeusza Lechowskiego powstała historia działalności Zespołu Technologii i Automatyzacji, którą prezentujemy poniżej.

  1. Struktura Katedry/Instytutu na przestrzeni 70 lat działalności
  2. Działalność dydaktyczna
  3. Działalność naukowa
  4. Zmiany Struktury Katedry/Instytutu w okresie 70 lat działalności