Nauka

3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

3.1. Kierunki prac naukowych

W ramach Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji funkcjonują 3 zakłady realizujące badania w zakresie przyjętego profilu naukowego:

Zakład Obrabiarek i Automatyzacji Systemów Produkcyjnych

Zakład Obrabiarek i Automatyzacji Systemów Produkcyjnych zatrudnia obecnie 6-ciu pracowników: 3 doktorów zatrudnionych na stanowisku adiunkta oraz 3 doktorów na stanowisku asystenta. Działalność naukowo-dydaktyczna pracowników Zakładu koncentruje się na problematyce:

 • konstrukcji zespołów obrabiarkowych z wykorzystaniem technik CAx,
 • modelowania fizycznego i matematycznego oraz symulacji komputerowych układów napędowych obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • modelowania fizycznego i matematycznego oraz symulacji komputerowych układów napędowych obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • sterowania numerycznego obrabiarek i robotów,
 • sterowania hydraulicznego obrabiarek rozpatrywanych w ujęciu badań charakterystyk statycznych i funkcjonalności elementów układów hydraulicznych maszyn.

Zakład Obróbki Skrawaniem i Narzędzi

Zakład zatrudnia obecnie 5-ciu pracowników: 1 dr hab. (prof. P.Cz.), 3 adiunktów oraz 1 starszego wykładowcę. Podstawowy profil badań naukowych pracowników zakładu obejmuje problematykę z zakresu:

 • projektowania narzędzi skrawających jednolitych i składanych, głównie do gwintów i uzębień,
 • skrawalności materiałów, skrawności narzędzi oraz optymalizacji parametrów obróbki,
 • automatyzacji projektowania konstrukcji i technologii zazębień przybliżonych,
 • metrologii współrzędnościowej,
 • automatyzacji procesów wytwarzania.

Zakład Technologii Maszyn

Zakład Technologii Maszyn zatrudnia 7-miu pracowników: 1 profesora zwyczajnego, 5 adiunktów oraz 1 asystenta. Działalność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się na:

 • badaniach zjawisk powierzchniowych w czasie obróbki metali oraz wielokryterialnej analizie właściwości warstwy wierzchniej części maszyn – rozpatrywanej w aspektach procesów tarcia, zużycia, właściwości fizyko – chemicznych i metalograficznych;
 • teoretycznej i eksperymentalnej analizie procesu plastycznego kształtowania powierzchni śrubowych, rozpatrywanej w ujęciu rozwiązań technologicznych oraz konstrukcji narzędzi;
 • badaniach korozyjno – mechanicznej wytrzymałości elementów konstrukcyjnych urządzeń stosowanych w przemyśle energetycznym, chemicznym, okrętowym i maszynowym – w warunkach eksploatacyjnych;
 • komputeryzacja procesów przygotowania technologicznego procesów wytwarzania, problematyce zarządzania i organizacji produkcji.

3.2. Baza laboratoryjna

Dla realizacji badań naukowych oraz kształcenia studentów wykorzystuje się istniejące w Instytucie następujące laboratoria:

 • napędów i sterowania hydraulicznego maszyn,
 • obrabiarek sterowanych numerycznie i robotyki,
 • obrabiarek konwencjonalnych i specjalizowanych,
 • obróbki powierzchniowej,
 • obróbki skrawaniem i narzędzi,
 • pomiarów geometrycznych,
 • laboratoria komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, dostęp do INTERNETU, umożliwiające obsługę i naukę programów CAD/CAM/CAE, języków programowania, grafiki i tekstów.

Wyżej wymienione laboratoria są wyposażone w obrabiarki, urządzenia, oprzyrządowanie i stanowiska do prowadzenia badań naukowych procesu dydaktycznego. Do ważniejszych z nich zalicza się:

 • uniwersalne stanowisko do badania elementów i układów hydraulicznych sprzężone z komputerowym systemem F-020LAB do rejestracji i przetwarzania wyników pomiarów,
 • modelowe stanowisko hydrauliczne do prezentacji i funkcjonowania elementów hydraulicznych firmy REXROTH,
 • tokarka TPS20N i frezarka FYS16NM ze sterowaniem numerycznym CNC Meldas 50L i 50M firmy MITSUBISHI ELEKTRIC do prowadzenia prac naukowych w zakresie weryfikacji lingwistycznych metod w projektowaniu oprogramowania komputerowego, analizy synktatycznej i metod translacji do projektowania układów obrabiarek oraz dla realizacji zajęć dydaktycznych,
 • zmodernizowane stanowisko do badań dokładności pozycjonowania robota przemysłowego sprzężonego z komputerem umożliwiające transmisję programów,
 • stanowisko do uruchamiania i testowania mikroprocesorowych układów cyfrowego sterowania obrabiarek,
 • zespół stanowisk do pomiaru, rejestracji i przebiegu chropowatości powierzchni, jego dyskredytacji i cyfrowej analizy przy zastosowaniu komputera, do pomiary chropowatości metodą rastrową,
 • zespół stanowisk dla realizacji procesu nagniatania naporowego (statycznego i dynamicznego), elektromechanicznego i oscylacyjnego,
 • zespół stanowisk do prowadzenia badań związanych z obróbką nagniataniem w zakresie tarcia i zużycia, fizyko-mechanicznych właściwości warstwy wierzchniej (naprężeń, twardości), komputerowej rejestracji pomiaru sił i przebiegu zmian temperatury oraz prób zmęczeniowych,
 • zespół stanowisk do badań tribo-technicznych łożysk tocznych,
 • stanowiska do pomiarów wielkości fizycznych w procesie obróbki skrawaniem,
 • urządzenie do kompleksowych pomiarów frezów ślimakowych i kół zębatych.

3.3. Stopnie i tytuły naukowe

Doktoraty uzyskane przez pracowników Instytutu
(w nawiasach podano miejsce obrony doktoratu jeśli uzyskano poza Politechniką Częstochowską)

 • J. Grajcar 1960 (Pol. Gdańska), promotor prof. E. Geissler
 • T. Lechowski 1962 (Pol. Warszawska), promotor prof. E. Wolniewicz
 • R. Zwoliński 1962 (Pol. Warszawska), promotor prof. M. Wakalski
 • S. Drabek 1965 (Pol. Krakowska), promotor prof. J. Kaczmarek
 • R. Lewkowicz 1972, promotor doc. T. Lechowski
 • K. Tubielewicz 1972, promotor prof. E. Kuczyński
 • B. Zając 1972, promotor prof. E. Kuczyński
 • B. Stodolnik 1974, promotor doc. J. Grajcar
 • S. Hulboj 1977, promotor prof. T. Lechowski
 • A. Wieczorek 1977, promotor doc. J. Grajcar
 • K. Łyczko 1978, promotor doc. K. Tubielewicz
 • J. Musialik 1979, promotor doc. K. Tubielewicz
 • Z. Ściubidło 1980, promotor doc. S. Drabek
 • W. Baranowski 1981, promotor doc. S. Waczyński
 • A. Miller 1981 (Leningradzki Inst. Mech. Prec. i Optyki), promotor prof. F.L.Litwin
 • Z. Żegota 1981, promotor prof. T. Lechowski
 • H. Czarnecki 1983, promotor doc. K. Tubielewicz
 • T. Nieszporek 1983, promotor prof. T. Lechowski
 • Z. Proszewski 1983, promotor prof. T. Lechowski
 • W. Stanisz 1983, promotor doc. S. Drabek
 • A. Rygałło 1984 (Instytut Obrabiarkowo-Narzędziowy STANKIN w Moskwie),
 • promotor prof. W.M. Sosonkin
 • T. Złoto 1985 (Pol. Gdańska), promotor prof. A. Osiecki
 • R. Wolny 1992 (Pol. Wrocławska), promotor prof. J. Koch
 • A. Zaborski 1997, promotor prof. K. Tubielewicz
 • P. Boral 2001, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek
 • A. Piotrowski 2002, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek
 • M. Kęsy 2002, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz
 • K. Czech-Dudek 2004,promotor: dr hab. inż. Jerzy Pisarek (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)
 • P. Paszta 2005, promotor: prof. dr hab. inż. Józef Jezierski (Politechnika Radomska)
 • B. Borowik 2006, promotor: dr hab. inż. Zbigniew Piątek (Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska)
 • P. Dudek 2006, promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz
 • R. Gołębski 2006, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Nieszporek

Doktoraty uzyskana przez osoby z poza Instytutu
(których promotorami byli pracownicy Instytutu)

 • Stefan Waczyński 1972, promotor doc. J. Grajcar
 • Stanisław Laber 1973 (obrona w Pol. Gdańskiej), promotor doc. J. Grajcar
 • Nguyen Thai Buu 1974, promotor doc. S. Drabek
 • Józef Koszkul 1975, promotor doc. S. Drabek
 • Stanisław Płonka 1978 (obrona w Pol. Łódzkiej), promotor doc. K. Tubielewicz
 • Tadeusz Macioszczyk 1979, promotor prof. T. Lechowski
 • Janusz Tuśnio 1984, promotor doc. T. Lechowski
 • Władysław Skoneczny 1992, promotor prof. K. Tubielewicz
 • K. Turczyński 2007, promotor prof. K. Tubielewicz

Otrzymane stopnie doktora habilitowanego

 • dr inż. T. Lechowski w 1968 r w Politechnice Warszawskiej
 • dr inż. J. Koszkul w 1986 r w Politechnice Śląskiej
 • dr inż. K. Tubielewicz w 1990 r w Politechnice Warszawskiej
 • dr inż. T. Nieszporek w 1999 r w Politechnice Poznańskiej
 • dr inż. J. Musialik w 2004 r w Politechnice Częstochowskiej
 • dr inż. H. Czarnecki w 2008 r w Politechnice Częstochowskiej
 • dr inż. T. Złoto w 2009 r w Politechnice Częstochowskiej

Tytuł profesora uzyskał w 1976 r dr hab. inż. Tadeusz Lechowski

Na stanowisko docenta zostali powołani:

 • w 1960 r dr inż. Jan Grajcar
 • w 1967 r dr inż. Romuald Zwoliński
 • w 1968 r dr inż. Stanisław Drabek
 • w 1968 r dr hab. inż. Tadeusz Lechowski
 • w 1974 r dr inż. Krzysztof Tubielewicz
 • w 1976 r dr inż. Józef Koszkul

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej

zostali powołani:

 • w roku 1991 dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz
 • w roku 1992 dr hab. inż. Józef Koszkul
 • w roku 1999 dr hab. inż. T. Nieszporek
 • w roku 2004 dr hab. inż. J. Musialik
 • w roku 2008 dr hab. inż. H. Czarnecki
 • w roku 2009 dr hab. inż. T. Złoto

3.4. Publikacje pracowników Instytutu

a. Książki, skrypty, druki zwarte

 • Hulboj S.: Narzędzia skrawające. Przykłady projektowe do ćwiczeń. Wyd. Pol. Częst. 1982 (wyd. I), 1987 (wyd. II), 1992 (wyd. III).
 • Hulboj S.: Ostrzenie i pomiary narzędzi skrawających. Wyd. Pol. Częst. 1990
 • Hulboj S.: Regeneracja i pomiary narzędzi skrawających. Wyd. Pol. Częst. 1997
 • Hulboj S.: Obróbka ubytkowa. Wyd. Pol. Częst. 1997
 • Jezierski J.: Technologia tłokowych silników wysokoprężnych. WNT Warszawa (w druku)
 • Koszkul J.: Projektowanie obrabiarek. Skrypt, Wyd. Pol. Częst. 1982
 • Koszkul J.: Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem. Skrypt, Pol. Częst. 1982
 • Koszkul J.: Wpływ technologii przetwórstwa i obróbki cieplnej na jakość warstwy wierzchniej oraz niektóre właściwości konstrukcyjne tworzyw termoplastycznych. Monografia, Wyd. Pol. Częst. 1984
 • Koszkul J.: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę oraz wybrane właściwości fizyczne poliamidu 6 i politriopsanu. Monografia, Wyd. Pol. Częst. 1985
 • Kuczyński E.: Kinematyka obrabiarek do metali. Cz. I i II. Wyd. P.Cz. 1962
 • Kuczyński E.: Opracowanie wyników doświadczeń. Warszawa 1969 Wyd. I, 1971 (wyd. II)
 • Lechowski T.: Geometryczne i technologiczne problemy przy wykonywaniu ślimaków walcowych. Monografia. Z.N. Pol. Częst. 1967
 • Łyczko K.: Technologia narzędzi i wygniatania gwintów wewnętrznych. Wyd. Pol. Częst. 1999
 • Nieszporek T.: Synteza zazębień przybliżonych przekładni stożkowych o zębach prostych. Monografia, Wyd. Pol. Częst., Częstochowa 1991
 • Nieszporek T.: Podstawy teorii syntezy i analizy zazębień stożkowych. Monografia, Wyd. Pol. Częst., Częstochowa 1998
 • Legutko S., Nieszporek T.: Analiza geometryczna frezów ślimakowych składanych. Monografia. Wyd. Sorus, Poznań 1998
 • Nieszporek T., Legutko S.: Automatyzacja projektowania zarysów frezów ślimakowych modułowych. Monografia. Wyd. Sorus, Poznań 1998
 • Rozanow S.: Zataczanie narzędzi ze stali szybkotnących. Normatywy technologiczne. Wyd. WEMA, Warszawa 1977 (wyd. I), 1982 (wyd.II)
 • Stanisz W.: Wygniatanie gwintów wewnętrznych. Narzędzia i technologia. Monografia. Częstochowa 1995
 • Stanisz W.: Narzędzia SUMITOMO ELECTRIC. Przewodnik. Częstochowa 1998
 • Iskierka A., Jeziorski L., Tubielewicz K.: Podstawy technologii materiałów. Skrypt, Wyd. Pol. Częst. 1971
 • Tubielewicz K.: Analiza zjawisk towarzyszących odkształceniom warstwy wierzchniej w procesach nagniatania. Monografie, Wyd. Pol. Częst. 1990
 • Tubielewicz K.: Technologia obróbki mechanicznej drewna. WSP Częstochowa 1994
 • Tubielewicz K.: Podstawy technologii obróbki ręcznej metali. WSP Częstochowa 1994
 • Tubielewicz K. i in.: Prace Zespołu Obróbki Powierzchniowej. Mechanika nr 23. Wyd. Pol. Częst. 1990
 • Tubielewicz K.: Analiza powstawania naprężeń własnych w wyniku procesu nagniatania. Wyd. Pol. Częst. 1993
 • Tubielewicz K.: (redakcja) Technologiczne podstawy obróbki powierzchniowej. Prace Zespołu Obróbki Powierzchniowej. Wyd. Pol. Częst. 1994
 • Tubielewicz K.: (redakcja) Technologia i oprzyrządowanie w obróbce powierzchniowej. Prace Zespołu Obróbki Powierzchniowej. Wyd. Pol. Częst. 1996
 • Jaszczyk P., Tubielewicz K.: Wychowanie Techniczne 1. Prace Naukowe. Wyd. WSP, Częstochowa 1997
 • Tubielewicz K. Wilsz J.: (redakcja) Wychowanie Techniczne 2. Prace Naukowe. Wyd. WSP, Częstochowa 1998
 • Tubielewicz K.: (redakcja) Technologia maszyn i metrologia warstwy wierzchniej. Monografia, Wyd. WSP, Częstochowa 1999
 • Tubielewicz K.: Nagniatanie żeliwa. Monografia, Wyd. WSP, Częstochowa 1999
 • Tubielewicz K.: (redakcja) Technologia, konstrukcja i eksploatacja maszyn. Prace Zespołu Obróbki Powierzchniowej. Monografia, Wyd. Pol. Częst. 1999
 • Zając B.: Tribologiczne właściwości warstwy wierzchniej mosiądzu konstytuowanej nagniataniem. Monografia, Wyd. Pol. Częst. 1991
 • Nieszporek T.: Podstawy teorii syntezy i analizy zazębień stożkowych. Seria Monografie nr 54. Wyd. P.Cz., Częstochowa 1998
 • Nieszporek T., Legutko S.: Automatyzacja projektowania zarysów frezów ślimakowych modułowych. Monografia. Wyd. Sorus, Poznań 1998
 • Łyczko K.: Technologia narzędzi i wygniatania gwintów wewnętrznych. Wyd. P.Cz., Częstochowa 1999
 • Tubielewicz K.: Technologia nagniatania części maszynowych. Seria Monografie nr 69. Wyd. P.Cz., Częstochowa 2000
 • Melechow R., Tubielewicz K.: Materiały stosowane w energetyce jądrowej: gatunki, właściwości, degradacja. Publikacja naukowa zwarta. Seria Monografie nr 86. Wyd. PCz., Częstochowa 2002
 • Musialik J.: Zjawiska termomechaniczne determinujące właściwości warstwy wierzchniej stali nagniatanej elektromechanicznie. Seria Monografie nr 93. Wyd. P.Cz., Częstochowa 2003
 • Nieszporek T.: Podstawy konstrukcji narzędzi skrawających do obróbki walcowych uzębień zewnętrznych. Wyd. PCz., Częstochowa 2004
 • Nieszporek T., Piotrowski A.: Języki programowania DELPHI. Wyd. P.Cz., Częstochowa 2004
 • Melechow R., Tubielewicz K., Błaszczuk W.: Tytan i jego stopy: gatunki, właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja. Seria Monografie nr 107. Wyd. PCz., Częstochowa 2004
 • Złoto T.: Modelowanie odciążenia hydrostatycznego i analiza zjawisk przepływowych w szczelinie rozrządu tarczowego pompy wielotłoczkowej osiowej. Seria Monografie nr 133. Wyd. P.Cz., Częstochowa 2007
 • Czarnecki H.: Udział warstwy wierzchniej w kształtowaniu odporności na zużycie tribologiczne. Seria Monografie nr 139. Wyd. PCz., Częstochowa 2008

Uwaga: Kursywą podano współautorów z poza Instytutu

b. Artykuły, patenty, opracowania naukowe

W okresie 60-lecia pracownicy Instytutu opublikowali ponad 300 artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.
W tymże czasie uzyskano ponad 50 patentów i wzorów użytkowych; wykonano ok. 50 opracowań naukowych, niepublikowanych, przekazanych do wykorzystania w jednostkach gospodarki narodowej.

3.5. Ważniejsze prace naukowo – badawcze i wdrożeniowe wykonane dla gospodarki narodowej

 • Wykonanie elementów konstrukcyjnych i montaż kopuły Planetarium Śląskiego stanowiącego bazę do sferycznego ekranu dla aparatury projekcyjnej firmy C.Zeiss – Jena – dla WPKiW w Chorzowie.
 • Opracowanie konstrukcji, technologii i wykonanie form do wtryskowych tworzyw sztucznych dla piór wiecznych i długopisów – dla Zakładów Materiałów Biurowych w Częstochowie.
 • Projekt i wykonanie stanowiska do badania sprzęgieł ciężkich obrabiarek – dla Fabryki Obrabiarek w Kuźni Raciborskiej.
 • Projekt i wykonanie prasy hydraulicznej do gięcia i prostowania konstrukcji stalowych – dla Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego i Kopalnictwa Rud w Lubinie.
 • Opracowanie technologii i wykonanie kombajnu do urobku rudy żelaza – dla Zjednoczenia Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie.
 • Badanie porównawcze skrawanych własności frezów wykonanych z różnych gatunków stali szybkotnącej – dla IOS w Krakowie.
 • Opracowanie technologii nagniatania walców pielgrzymowych i trzpieni do produkcji rur wraz z wykonaniem oprzyrządowania technologicznego – dla Huty Częstochowa.
 • Badanie skrawalności różnych gatunków stali szybkotnących w warunkach zataczania – dla IOS w Krakowie.
 • Optymalizacja geometrycznych parametrów frezów ślimakowych do kół zębatych – dla KPN „VIS” w Warszawie.
 • Opracowanie metody obliczania zarysów ewolwentowych w zastosowaniu do szlifierek typu RS oraz metody wykonania wzorników w zastosowaniu do szlifierek Shipman – dla KPN „VIS” w Warszawie.
 • Badania procesu wygniatania gwintu oraz opracowanie zarysu części roboczej gwintowników wygniatających. Próby porównawcze gwintowania narzędziami produkcji krajowej i zagranicznej – dla KPN „VIS” w Warszawie.
 • Analiza nacinania kół stożkowych metodą Revacycle – dla KPN „VIS” w Warszawie.
 • Opracowanie technologii wykonania, projekt i wykonanie obrabiarki specjalnej do obróbki głowy endoprotezy stawu biodrowego człowieka – dla Huty Baildon w Katowicach.
 • Opracowanie technologii obróbki zawieradeł kulistych wraz z wykonaniem oprzyrządowania technologicznego i serii prototypowej – dla Bielskiej Fabryki Armatury Przemysłowej.
 • Opracowanie technologii wygniatania kół zębatych o małych modułach wraz z wykonaniem prototypu obrabiarki – dla OBR Maszyn i Motoreduktorów w Bielsku-Białej.
 • Projekt i wykonanie frezarko-kopiarki do frezowania profili kształtowych typu elipsa-kwadrat – dla FAKOP w Sosnowcu.
 • Badanie konstrukcji i geometrii przeciągaczy korygowanych do wielowypustów ewolwentowych – dla KPN „VIS” w Warszawie.
 • Projekt i wykonanie maszyny odwracalnej z krążącym tłokiem jako wentylator do odkurzacza przemysłowego CJ-200 – dla GLIWENT w Gliwicach.
 • Opracowanie technologii nagniatania czopów kulistych elementów samochodowych – dla POLMO w Praszce i Jelczańskich Zakładów Samochodowych.
 • Opracowanie technologii wytwarzania, projektu konstrukcji oraz wykonanie automatu do obróbki statora i rotora miniaturowego kondensatora powietrznego typu Oxley – dla Zakładów Radiowych RADMOR w Gdyni.
 • Badanie związane z konstrukcją, technologią wykonania i eksploatacją wraz z wykonaniem oprzyrządowania wierteł do głębokich wierceń systemu BTA i lufowych – dla FAKOP w Sosnowcu, METALCHEMU w Opolu i RAFAKO w Raciborzu.
 • Kształtowanie ściernicą tarczową i ściernicą palcową frezów ślimakowych dla kół zębatych – dla KPN „VIS” w Warszawie.
 • Opracowanie technologii nagniatania i wygniatania gwintów w pierścieniach rozporowych urządzeń hamulcowych stosowanych w dźwigach szybów górniczych – dla BZUT w Bytomiu.
 • Projekt i wykonanie oprzyrządowania technologicznego do obróbki szczęk hamulcowych samochodu STEYER – dla TRANSBUD w Częstochowie.
 • Projekt automatycznej linii montażowej trymera powietrznego typu Oxley – dla Zakładów RADMOR w Gdyni.
 • Badanie obejmujące technologię wykonania płytek usztywniających kręgosłup typu DAAB z instrumentarium chirurgicznym oraz wykonanie serii prototypowej – dla Woj. Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.
 • Opracowanie technologii obróbki śrub pociągowych metodą wirową – dla ZRO w Kępnie.
 • Opracowanie projektu i wykonanie urządzenia do treningu biernego kończyn dolnych człowieka z urazem trwałym kręgosłupa – dla Woj. Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.
 • Projekt i wykonanie oprzyrządowania technologicznego do obróbki kadłubów wciągarek – dla TAGOR w Tarnowskich Górach.
 • Projekt i wykonanie prototypu freza ślimakowego niezataczanego składanego – na MTP – 1990 „Nasza Polska”
 • Projekt, wykonanie i wdrożenie do produkcji głowic gwinciarskich do walcowania gwintu – dla FAZOS w Tarnoskich Górach, RYFAMY w Rybniku, ARNALL-POLAND, AGROMA w Gidlach, KOMAG w Katowicach.
 • Opracowanie metody szlifowania śrubowej powierzchni natarcia frezów ślimakowych – dla ZM ŁUCZNIK w Radomiu.
 • Opracowanie technologii wygniatania gwintów metrycznych, UNC i UNF w rolkach pojazdów gąsienicowych wraz z opracowaniem normy branżowej – dla Huty Stalowa Wola.
 • Opracowanie konstrukcji średniomodułowego typoszeregu frezów ślimakowych składanych – dla Politechniki Warszawskiej.
 • Modernizacje konstrukcji walcarki do gwintów: projekt, wykonanie i montaż układu napędzającego i sterującego, wdrożenie do produkcji – dla ARNALL POLAND.
 • Opracowanie technologii i wykonanie elementów sprężarek typu SKFD z krążącym tłokiem – IMC Politechniki Częstochowskiej.
 • Opracowanie konstrukcji i technologii panewek polietylenowych endoprotez stawu biodrowego – dla Huty Baildon w Katowicach.
 • Badanie nad opracowaniem modelu anatomicznego osadzenia endoprotezy za pomocą elementu połączeniowego z polietylenu – dla Huty Baildon w Katowicach.
 • Projekt i wykonanie urządzenia do pomiaru temperatury modelowego hamulca ciernego – eksponowane na MTP w Poznaniu w ramach oferty Nauki Polskiej.
 • Wdrożenie do produkcji gwintowników wygniatających M1,9 do M36 w zakładach: HYDROSTER w Gdańsku, Fiat AUTO-POLAND, POLMO-Praszka, URSUS w Warszawie, CHEMITEX w Łodzi, DREMA-MILMET w Sosnowcu.
 • Opracowanie konstrukcji i technologii oraz wykonanie serii prototypowej endoprotez cementowych stawu biodrowego ze stopu Co-Cr-Mo dla firmy Krupp Medinzintechnik w Essen.
 • Analiza wpływu obróbki nagniataniem na mechanizm zużycia warstwy wierzchniej – dla Komitetu Badań Naukowych w Warszawie.
 • Opracowanie technologii i wykonanie membran do szlifierskich uchwytów pneumatycznych – dla PZL – ZSM w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Opracowanie technologii wiercenia otworów f0,3 w elementach ze stali łożyskowych – dla PZL – ZSM w Piotrkowie Trybunalskim.

Tematyka wiodąca – kierunki badań realizowanych w Instytucie TMiAP:

 • kompleksowa analiza właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn po obróbce wykańczającej z zastosowaniem techniki komputerowej,
 • metodyka badań tribologicznych, projekty i wykonanie stanowisk badawczych,
 • teoretyczna i eksploatacyjna analiza procesu plastycznego kształtowania powierzchni śrubowych – technologia i narzędzia,
 • skrawalność materiałów, skrawalność narzędzi, optymalizacja procesów obróbki,
 • wspomagane komputerowo projektowanie narzędzi skrawających ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi do uzębień, gwintów i ślimaków z uwzględnieniem szeroko pojętej optymalizacji parametrów i automatyzacji projektowania technologii obróbki skrawaniem,
 • badanie charakterystyk statycznych oraz funkcjonalność elementów układów hydraulicznych maszyn,
 • modelowanie fizyczne i matematyczne oraz symulacje komputerowe układów napędowych obrabiarek sterowanych numerycznie
 • badania korozyjno-mechanicznej wytrzymałości elementów konstrukcyjnych urządzeń stosowanych w przemyśle energetycznym, chemicznym, okrętowym i maszynowym w warunkach eksploatacyjnych.