Zmiany Struktury Katedry/Instytutu

SCHEMAT ZMIAN STRUKTURALNYCH
KATEDRY TECHNOLOGII I AUTOMATYZACJI W OKRESIE 70-LECIA

 

1949/50

„Katedra (od 1951 Zakład) Praktycznych Zajęć Warsztatowych”
„Katedra Obróbki Metali”
 

1950/51

„Katedra Obrabiarek do Obróbki Metali”
 

1951/52

„Katedra Obróbki Metali Skrawaniem”
„Katedra Narzędzi do Obróbki Skrawaniem”
 

1952/53

„Katedra Technologii Budowy Obrabiarek”
„Katedra Technologii Silników Spalinowych”
 

1953

Katedra Obrabiarek
Zakłady
Budowy Obrabiarek
Narzędzi, Przyrządów i Obróbki Skrawaniem
Technologii Budowy Obrabiarek
 

1965

Katedra Technologii Budowy Maszyn
Zakłady
Budowy Obrabiarek
Narzędzi, Przyrządów i Obróbki Skrawaniem
Technologii Budowy Maszyn
BHP (od 1962)
 

1970

Instytut Technologii Budowy Maszyn
Zakłady
Budowy Obrabiarek do Metali
Narzędzi, Przyrządów i Obróbki Skrawaniem
Technologii Budowy Maszyn
 

1973

Instytut Technologii Budowy Maszyn
Zakłady
Obrabiarek
Technologii Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
 

1975

Instytut Technologii Budowy Maszyn
Zakłady
Obrabiarek
Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
Projektowania Procesów Technologicznych
 

1984

Instytut Technologii Budowy Maszyn
Zakłady
Obrabiarek i Procesów Technologicznych
Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
 

1993

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Zakłady
Obrabiarek i Automatyzacji Systemów Produkcyjnych
Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
Technologii Maszyn
 

1997

Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
Zakłady
Obrabiarek i Automatyzacji Systemów Produkcyjnych
Obróbki Skrawaniem i Narzędzi
Technologii Maszyn