Ogłoszenia

Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Decyzją JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiola na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniach: 23.12.2021 roku oraz 07.01.2022 roku przez cały dzień będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach. LIczba odwiedzin 59

0 komentarzy

Seminarium PTMTS – 23.12.2021

Szanowni Państwo, Zapraszam na seminarium zorganizowane przez oddział koszaliński POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ na którym dr inż. Marta Stachnik przedstawi wyniki ukończonej i obronionej z sukcesem rozprawy doktorskiej pt. „Analiza numeryczna i badania eksperymentalne przepływu brzeczki piwnej w kadzi wirowej o zmodyfikowanej konstrukcji”. Seminarium odbędzie się w dniu 23.12.2021 (czwartek) o godzinie 10.00 […]

0 komentarzy

Monografia KTA

Szanowni Autorzy!   Miło mi poinformować, że została opublikowana monografia „Innowacje w technologii i automatyzacji”. Serdecznie gratuluję! Egzemplarze autorskie znajdują się w sekretariacie Katedry. Każdemu autorowi (współautorowi) rozdziałów przysługuje jeden egzemplarz niezależnie od liczby rozdziałów, których był autorem (współautorem).   Życzę Państwu zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nowym […]

0 komentarzy

Rekrutacja na szkolenie „Trening umiejętności interpersonalnych”

Serdecznie zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej do udziału w szkoleniu pn. Trening umiejętności interpersonalnych realizowanym w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”. Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy dydaktyczni Uczelni, prowadzący zajęcia ze studentami. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wykorzystanie nabytych kompetencji po zakończeniu wsparcia poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych przez co najmniej jeden […]

0 komentarzy

Godziny rektorskie w dniu 02.11.2021

Decyzją JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 02.11.2021 roku przez cały dzień będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach. LIczba odwiedzin 98

0 komentarzy

Wykład prof. Juliana Andrzeja Domaradzkiego, University of Southern California, Los Angeles

Szanowni Państwo, Zapraszam na wykład Profesora Juliana Andrzeja Domaradzkiego, University of Southern California, Los Angeles pt.: A NEAR AUTONOMOUS LARGE EDDY SIMULATION METHOD. Seminarium odbędzie się dn. 5. października o godz. 13:00 w sali 210 w budynku głównym Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, al. Armii karjowej 21. Z poważaniem Andrzej Bogusławski Przewodniczący Oddziału. LIczba odwiedzin […]

0 komentarzy

Uczelniana inauguracja roku akademickiego 2021/22

LIczba odwiedzin 128

0 komentarzy

Godziny pracy biura obsługi studentów Działu Nauczania

Składanie wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, a także odbiór dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementem odbywa się w Biurze Obsługi Studentów Działu Nauczania znajdującym się w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie. Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania w okresie od 1 do 30 września […]

0 komentarzy

Godziny rektorskie w dniu 01.10.2021

Godziny rektorskie Decyzją JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola w dniu 1 października 2021 roku przez cały dzień będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. LIczba odwiedzin 121

0 komentarzy

Dotyczy zapoznania się z oceną nauczyciela za lata 2019-2020

Witam. Bardzo proszę o poinformowanie pracowników Państwa jednostki, iż, w Biurze Dziekana znajdują się arkusze ocen nauczycieli akademickich za lata 2019-2020 z WIMiI. Bardzo proszę pracowników o podejście do Biura Dziekana i zapoznanie się ze swoją oceną w terminie wyznaczonym dla Państwa Katedry: Katedra Informatyki – wtorek 28.09.2021, godz. 9.00 – 10.00 Katedra Inteligentnych Systemów […]

0 komentarzy

Wszystkie wpisy i ogłoszenia w kolejności chronologicznej

2022 (1)2021 (31)