Kontakt

Katedra Technologii i Automatyzacji


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 21
42-201 Częstochowa
Skrytka pocztowa 89

Sekretariat:


Budynek główny WIMiI, p. 130 (pierwsze piętro)
Godziny pracy: 8:00 do 15:00
Telefon: +48 34 3250-509
E-mail: kta.wimii@pcz.pl

Znajdź nas w Google Maps: