Katedra Technologii i Automatyzacji

 

Al. Armii Krajowej 21
42-201 Częstochowa
Skrytka pocztowa 89
telefon: (034) 32-50-509
E-mail: kta.wimii@pcz.pl

 

Katedra Technologii i Automatyzacji powstała w dniu 1 października 2019 roku z Instytutu Technologii Mechanicznych, który został utworzony z dniem 1 września 2011 roku z połączenia „Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją”, „Instytutu Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii”, „Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji” oraz „Samodzielnego Zakładu Spawalnictwa”.

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
Na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn w specjalnościach:

 1. Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
 2. Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
Struktura organizacyjna:
Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Przemysław Postawa prof. nadzw. PCz

Zastępca kierownika ds. dydaktycznych:
dr inż. Rafał Gołębski

Zastępca kierownika ds. naukowych:
dr inż. Marek Gucwa

Sekretariat: p. 130 budynek główny WIMiI

Specjaliści:
mgr Olga Motyka
mgr inż. Joanna Powroźniak

Zespół Automatyzacji Produkcji i Technologii
dr inż. Rafał Gołębski

Zespół Bioinżynierii i Obróbki Plastycznej

Zespół Przetwórstwa Polimerów
dr hab. inż. Przemysław Postawa prof. nadzw. PCz

Zespół Spawalnictwa
dr hab. inż. Jerzy Winczek prof. nadzw. PCz

Pracownia Techniczna:
inż. Krzysztof Sterczewski

Kadra naukowa:
W Katedrze jest zatrudnionych 34 nauczycieli akademickich (01.10.2021) oraz studiuje 15 studentów studiów doktoranckich:
– 1 profesor,
– 6 profesorów nadzwyczajnych,
– 26 adiunktów,
– 15 doktorantów.
Kierunki badań naukowych realizowanych w Katedrze Technologii i Automatyzacji:
 • kompleksowa analiza właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn po obróbce wykańczającej z zastosowaniem techniki komputerowej,
 • metodyka badań tribologicznych, projekty i wykonanie stanowisk badawczych,
 • modelowanie procesów i narzędzi w obróbce plastycznej metali z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
 • modelowanie i badanie tribologiczne biomateriałów i endoprotez,
 • teoretyczna i eksploatacyjna analiza procesu plastycznego kształtowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni śrubowych – technologia i narzędzia,
 • skrawalność materiałów, skrawalność narzędzi, optymalizacja procesów obróbki,
 • wspomagane komputerowo projektowanie narzędzi skrawających składanych zwłaszcza do uzębień i gwintów,
 • badanie charakterystyk statycznych oraz funkcjonalność elementów układów hydraulicznych maszyn,
 • modelowanie fizyczne i matematyczne oraz symulacje komputerowe układów napędowych obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • badania korozyjno-mechanicznej wytrzymałości elementów konstrukcyjnych urządzeń stosowanych w przemyśle energetycznym, chemicznym, okrętowym i maszynowym w warunkach eksploatacyjnych.