Program Studiów

Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

rok / semestr / przedmiot Liczba godzin ECTS egz. / zal.
W Ć L S P SUMA
I rok
Semestr 1 W Ć L S P
Podstawy technik wytwarzania 15 15 3 zal.
Systemy CAD/CAM 10 20 30 5 zal.
Nowoczesne systemy narzędziowe  5 10 15 3 zal.
Obrabiarki CNC i ich programowanie I 15 30 45 7 egz/zal.
suma: 30 0 75 0 0 105 18
Semestr 2 W Ć L S P
Obrabiarki CNC i ich programowanie II 30 30 4 zal.
Zaawansowane systemy CAD/CAM 30 30 6 egz./zal.
Metrologia i współrzędnościowe techniki pomiarowe 15 15 30 4 zal.
Procesy technologiczne na obrabiarki CNC 15 15 3 zal.
suma: 15 0 75 0 15 105 17
RAZEM 45 0 150 0 15 210 35