Kontakt

Jednostką realizująca studia jest :
Katedra Technologii i Automatyzacji, Zespół Automatyzacji Produkcji i Technologii

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 21, 42-201 Częstochowa
I piętro pok. 130
Tel/fax.: 34 3250 509

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr hab inż. Piotr Boral
tel. 34 3250 588

Koordynator Studiów Podyplomowych
dr inż. Rafał Gołębski
tel. 34 3250 574

kontakt:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~