PLAN ZAJĘĆ

Zajęcia na Studiach Podyplomowych prowadzone są w systemie niestacjonarnym, tj.: w soboty w godz. 8°° do 17° i niedziele w godzinach od 8°° do 15°°.

Spotkania organizowane są w odstępach 2-3 tygodniowych. Plan zajęć zostanie opracowany na początku każdego semestru.